http://www.fmkirken.no/images/originale/Kirkebilder/flakstadkirk.jpg

SKAPERVERKETS DAG OG PILEGRIMSVANDRING – I FLAKSTAD

Publisert: 28/05-2012 av Trond Gran

Søndag 3. juni har du mulighet til å være med på noe helt spesielt som muligens aldri har vært prøvd i Vestlofoten før.

Som Grønn Menighet arrangerer Flakstad og Moskenes menigheter hvert år Skaperverkets dag der vi setter fokus på både det flotte skaperverket Gud har gitt oss, og det ansvaret vi mennesker har for å forvalte det på en god måte.

I år ønsker vi å gjøre det sammen ved å hente opp en gammel tradisjon i Flakstad.

Før veier og bruer kom på plass var det vanlig at folk i bygdene vest for Ramberg som skulle til kirke på Flakstad, rodde og seilte til Jusneset og la båtene der. Så gikk de i området der E-10 nå går til kirke.

Søndag 3. juni skal vi gjøre noe av det samme.

Vi samles på Jusneset, der hvor bussene parkerer, rett øst av Ramberg kl. 0945.

Kl. 1000 gjør vi som pilegrimer andre steder i verden: Vi synger et par vers av pilegrimssalmen vår, finner oss en bekymringsstein hver som vi skal bære med oss til kirka, og legger i vei i samlet flokk i terrenget et stykke unna E-10.

Pilegrimsvandring m konfirmanter 2012

(Her går konfirmanter og foreldre samme turen høsten 2011)

Vi skal ha noen stopp under veis: På et utkikkspunkt som symboliserer livsreisa vår, ved en bekk eller ved en grønn slette som symboliserer alt det viktige naturen gir oss, og ved og på kirkegården der vi møter den siden av livet. Men vi stopper ikke der. En pilegrim vandrer forbi graven og til håpet der framme.

Når vi er framme ved kirka følger vi den eldgamle tradisjonen med å gå tre ganger rundt kirka før vi går inn i den til en kort nattverdgudstjeneste. Bekymringssteinen som vi har båret på og kjent på hele veien, går vi fram til alteret med og legger fra oss hos Gud.

Gudstjenesten vil begynne ca kl. 1100.

Noen synes kanskje det er litt langt å gå. Det er fullt mulig å hekte seg på pilegrimstoget for eksempel ved rasteplassen ved Skagenstranda. Noen kan gå med oss fra kirkegården. Og de som ikke vil gå i det hele tatt er hjertelig velkommen til å vente på oss på parkeringsplassen ved kirka.

Konfirmantene og en del foreldre gikk turen i fjor høst og brukte ca. 45 minutter på hele turen.

 På rasteplassen

(Ved rasteplassen ved Skagenstranda)

Det skal være veldig dårlig vær for at vi ikke går. Vi kommer til å vurdere å kutte ned på marsjen om det skulle være nødvendig. Plakater vil da bli satt opp.

Vi oppfordrer folk til å gå eller sykle til Jusneset.

De som må kjøre oppfordres til å gå sammen om dette. Dette er både fordi det er begrenset med parkeringsplass på Jusneset, og fordi vi som grønn menighet ønsker at vi skal belaste miljøet minst mulig.

Etter gudstjenesten vil de som har biler på Flakstad hjelpe de som trenger skyss tilbake til Jusneset med det.

Dette er altså en pilegrimsvandring og en markering av Skaperverkets dag for begge menighetene, og alle oppfordres til å bli med. Turen og gudstjenesten vil bli ledet av prosten i Lofoten, av soknepresten, diakonen og de to kantorene.

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe – forhåpentligvis ute -  der vi også vil orientere om FairTrade produkter vi ønsker at flest mulig vil bruke.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web