http://www.fmkirken.no/filer/VestlofotenDamekor.jpg

JULEKONSERT i FLAKSTAD KIRKE

Publisert: 12/12-2011 av Jürg Leutert

4. sondag i advent (18.desember) kl. 20.30  arrangerer Vestlofoten Damekor i samarbeid med kantor Brita Falch Leutert en stemningsfull julekonsert i Flakstad kirke.

Konserten starter i adventsstemning: Det er mørkt i kirken og korsangerne skal forst syngende finne frem til den endelige oppstillingen i lyset fremme ved siden av krybben.

Adventstiden, (fra latin: ad-venire; å komme frem til) er en givende tid i kirkeåret og oppforderer oss til å forske etter det vesentlige ting i livene våre. Komponister i gjennom hele musikkhistorien lot seg inspirere av dette og klarte å tonesette denne lengselen med vakre og melankolske klangfarger.

Damekoret  skal ikke la tilhørerene ga hjem i (ad-)ventemodus. Så snart sangerne  har funnet sammen fremfor alteret skal de stemme i noen av de mest kjente julesanger. Om noen derav ikke er like kjent, kommer alle tonene til å sette en egen glans over julekrybben.

Publikum er også invitert til å være med og skal bidra under flere kjente allsanger.

Orgelmusikk og diktopplesning runder denne kvelden av. 

Vestlofoten Damekoret lover, at envhver konsertbesøker skal komme i den rette julestemningen og håper at mest mulig finner veien til krybben som er satt opp i våres vakre kirke.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web