http://www.fmkirken.no/images/originale/Kirkebilder/Reinekrk.jpg

Det blir gudstjeneste på Reine 27.11!

Publisert: 26/11-2011 av Trond Gran

"Berit"s herjinger på Hamnøya stopper ikke gudstjenesten på Reine 27.11

Selv om veien over Hamnøya er stengt for biltrafikk, har prest og organist ordnet seg med transport slik at det blir gudstjeneste på vanlig måte i Reine kirke i morgen kl. 1100. Det er 1. søndag i advent og det blir høymesse med nattverd og dåp.

Velkommen!


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web