Menighetens årsmøte 2020 - Flakstad

Publisert: 15/04-2021 av Lisbeth Eriksen

Flakstad kirkelige fellesråd inviterte til menighetsmøte etter gudstjenesten den 18. april i Flakstad kirke. På dagsordenen stod ny liturgi, årsmelding og regnskap for 2020. Protokoll fra årsmøtet ligger under menyen Flakstad, Protokoll.

Kopi av dokumenter fra menighetens årsmøte kan fås ved henvendelse til kirkekontoret på epost kirkekontor@flakstad.kommune.no eventuelt kontakt oss på tlf. 760 93145.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web