http://www.fmkirken.no/images/originale/Testmappe/4-årsbok.jpg

"Min kirkebok" i Flakstad kirke

Publisert: 27/10-2011 av Trond Gran

På søndag kan 4-åringene i Flakstad få "Min Kirkebok", og i dag torsdag kan de bli kjent med boka og kirka

På søndag er det tradisjonen tro utdeling av Min kirkebok til 4-årinegene i Flakstad.

Vi har sendt brev til de vi har navn og adresse på, men alle er selvfølgelig velkommen selv om de ikke har fått invitasjon og selv om de ikke er medlem av Den norske kirke.

Gudstjenesten er lagt opp med fokus på 4-åringene, og alle salmer er hentet fra boka.

Etter gudstj. blir det familiedag med sporløp og bål. Start på rasteplassen ved E-10 på Flakstad ca. kl. 12.15.

Alle er velkommen til å være med! Hvis været er for dårlig, blir det vanlig kirkekaffe i kirkestua.

I kveld kl. 1800 skal vi ha en samling i Flakstad kirke kl. 1800 der 4-åringene kan bli kjent med boka, med kirka og med noen av oss som jobber der.

De vil også få 2 CDer som tilhører boka der alle sangene i boka er med.

Ønsker du å bla litt i boka på forhånd, finner du muligheten til det gjennom denne linken:
http://www.blaiboka.no/index.php?isbn13=9788282490146#/0


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web