Oppdatering av situasjonen i kirkene i Flakstad og Moskenes i forhold til smittevern

Publisert: 30/03-2020 av Jorunn Tetlie

Alle gudstjenestene i Moskenes og Flakstad fremover er avlyst så lenge de strenge smittevernsreglene gjelder, foreløbig til og med 13. april. Konfirmasjonene er utsatt til september. 

Digitale løsninger kan aldri erstatte det å møtes i fellesskap, synge og be sammen. Men de kan være til hjelp og trøst i denne situasjonen, som oppleves vanskelig for mange. Det lokale tilbudet finner du på menighetenes Facebooksider: Kirka i Flakstad og Kirka i Moskenes. Foreløpig er det lagt ut opptak av en andakt med prestevikar Jorunn Tetlie fra Flakstad kirke. På disse sidene finner du også menighetenes digitale fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp. KN jobber nå aktivt for å begrense smitten av Covid 19 viruset i flyktningeleirer, og i fattige og krigsutsatte områder i verden. Du kan også Vippse eller sende SMS til 2426. Takk for ditt bidrag! 

I påsken legger vi ut gudstjenester som streames fra Buksnes kirke. Dette gjelder skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag. Gudstjenestene sendes kl. 11, og blir deretter liggende på siden. Det kan også anbefales å gå inn på Sør-Hålogaland (bispedømmet)sin hjemmeside og facebookside og Den norske kirke sine sider. NRK sender gudstjenester på radio og TV (NRK 2). 

Kirkelige handlinger som vigsel, dåp og gravferd gjennomføres med de begrensninger som nasjonale og lokale helsemyndigheter gir. Alle øvrige kirkelige aktiviteter er avlyst til og med 13. april. Konfirmasjonene er utsatt, foreløpig til 6. september i Reine kirke, og 13. september i Flakstad kirke. 

Hvis noen føler de trenger å snakke med den lokale presten, så er tlf. nr. 906 98 462. Eller kontakt kirkekontorene på telefon eller e-post for ønsket informasjon. 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web