Nye tiltak for å hindre spredning av Coronaviruset

Publisert: 17/03-2020 av Doina Kvalvik

I lys av de nye og strenge tiltakene regjeringen har iverksatt, vil alle gudstjenester i Den norske kirke avlyses fra og med 12. mars kl. 18.00 til og med 26. mars. 

I mellomtiden oppfordres publikum til å oppsøke kirke på nett. Her kan du lese hvordan Kirken i Flakstad løser utfordringer med gravferd, dåp og vielser.

I løpet av denne perioden kan det avholdes begravelser, dåp og vielser. I samarbeid med kommuneoverlegen har gravferdsforvaltningen i kommunen besluttet at gravferder og andre kirkelige handlinger kun skal være åpne for nærmeste familie.

All øvrig aktivitet i Flakstad menighet avlyses, dette inkluderer konfirmantundervisning, barneklubb, babysang og all utleie. Andakter og besøk på Solhøgda bo og behandlingshjem avlyses ut april. Enkeltbesøk til beboere som ønsker kontakt med prest, avklares i samråd med den enkelte institusjon. Kirkens prester vil så langt som mulig være tilgjengelig for mennesker som søker sjelesorg. Publikum kan ta kontakt med kirkekontorene på telefon eller e-post ved behov for prest.

Årets fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp vil kun foregå digitalt. Det er opprettet en felles digital innsamlingsaksjon for Kirken i Flakstad (se øverst på denne siden). Vi oppfordrer befolkningen til å støtte opp om innsamlingen.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web