HØSTTAKKEFEST 2015

Publisert: 28/09-2015 av Jorunn Tetlie Larsen

I september ble det avholdt høttakkefest og konfirmantpresentasjon både i Flakstad og Moskenes.

Søndag 13 september var det høsttakkefest og konfirmantpresentasjon i Flakstad kirke. 12
av til sammen 14 nye konfirmanter ble presentert for menigheten og ønsket velkommen
til en innholdsrik konfirmanttid. Konfirmantene startet gudstjenesten med å gå
i prosesjon fram til alterringen med gaver folk har gitt fra markens og havets
rikdommer: Frukt, grønnsaker, bær, bakverk og fisk. De rikholdige kurvene
pyntet flott opp i kirkerommet.

Etter gudstjenesten arrangerte menighetsrådet kirkekaffe på Skjelfjord ungdomshus med
auksjon av gavene. Det ble dessverre avglemt å ta bilder fra arrangementet. Men
stemningen var meget god, og folk bød over hverandre. Kristel Nygaard var
auksjonarius, og sammen med offeret i kirka kom det inn hele kr.12.208 !!
Pengene går til menighetens misjonsprosjekt, som er drift av barnehage og
skolefritidsordning for fattige barn i slummen i Bankok, og et skoleinternat
nord i Thailand. Tusen takk til alle som ga gaver og penger!

Søndag 20. september var det Moskenes sin tur. 7 av til sammen 8 konfirmanter ble
presentert i Reine kirke. Kirkekaffe og auksjon ble holdt på Albertstuen på
sykehjemmet, og også her var det mye folk og stor stemning med Bjørn Jensen som
auksjonarius. I år ble det bestemt at pengene skulle gå til Kirkens Nødhjelp
sitt arbeid for flyktninger, og det kom inn kr. 10.852,-, et flott resultat. Tusen
takk også til Moskenesværingene for stor giverglede!

Vi presenterer noen bilder fra Reine:


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web