http://www.fmkirken.no/filer/mr-moskenes/kirkevalget2015_logo_farger.jpg

VALG TIL NYE MENIGHETSRÅD!

Publisert: 25/03-2015 av Anne-Britt Hagen Lunde

Samtidig med kommune og fylkestingsvalget 14. september skal det også velges nye menighetsråd. Arbeidet med kandidater til dette er nå i gang.

Synes du kirka di og kirkegården er viktige steder som må tas godt vare på?

Synes du det er viktig at barn og unge får del i den kristne trosarven?

Synes du det er viktig det kirka står for og driver med i lokalsamfunnet?

Synes du det diakon, prest og organist gjør er viktige oppgaver, men at du skulle ønske at de prioriterte litt annerledes?

 

Vi trenger vanlige kvinner og menn i alle aldre til å ivareta og utvikle dette og mye mer videre for fellesskapet. Som kirkemedlem er det viktig at du hjelper oss til å få et best mulig Menighetsråd, enten ved å stille selv eller ved å foreslå noen som kan stille.

 

Det store flertallet i Flakstad og Moskenes er medlemmer av Den norske kirke. Nå har du mulighet til å være med å påvirke det som foregår der.

 

Menighetsrådene i Flakstad og Moskenes har laget seg hver sin liste med navn vi ønsker å spørre om å sitte i det nye Rådet ut fra ulike kriterier. Kanskje du også blir spurt? Eller kanskje du har et forslag til hvem vi bør spørre?

 

Ta kontakt med nominasjonskomiteen ved Spr Trond Gran 97423580 dersom du har forslag eller kommentarer.

 

                                Regler og frister for valget finner du her

 

                                Vær med og gi kirken et godt Råd!


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web