http://www.fmkirken.no/images/originale/M10-D09o9Y_yHFx8QdApKQKOFlKuPHnDAM5hhDmLD9ag.jpg

NOMINASJON AV NY BISKOP

Publisert: 26/02-2015 av Doina Mihail

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ønsker å oppfordre kirkekontorer til å sørge for at muligheten til å foreslå kandidater til nominasjon av ny biskop i Sør-Hålogaland jfr. innholdet i brev/pressemelding gjøres kjent for alle.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd igangsatte 24. februar prosessen som skal føre frem til nominasjon av kandidater til stillingen som biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, når Tor B. Jørgensen går av ved slutten av året.

I den anledning ønsker Sør-Hålogaland bispedømmeråd en åpen, tidsavgrenset prosess der kirkens medlemmer og andre interesserte kan fremme forslag på kandidater som kan bli vurdert til stillingen. For at bispedømmerådet skal kunne nominere en kandidat til biskop, må vedkommende fylle kravene for tilsetting som prest i Den norske kirke.

Forslagsstiller skal ikke på egen hånd sjekke ut med kandidatene om de er villige til å bli vurdert. Dette er en del av nominasjonsprosessen, og er bispedømmerådets oppgave.

Forslagene på kandidater er offentlige og må være bispedømmerådet i hende innen 8. mars og sendes til:

shbdr@kirken.no

eller

Sør-Hålogaland bispedømmeråd, Tolder Holmers vei 11, 8003 Bodø

Bispedømmerådets nominasjonsmøte er fastsatt til 4. mai 2015. Ny biskop tilsettes av Kirkerådet, som har møte i Bodø 16.-18. september 2015. Dato for innsettelse av ny biskop er på nåværende tidspunkt ikke fastsatt.

  

Vennlig hilsen

Toril Karin Fagerland

Rådgiver

Sør-Hålogaland Bispedømmekontor

75548550


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web