http://fmkirke2.lofotnett.no/images/originale/nye_sider.jpg

Automatisk varsel om nyheter fra Flakstad og Moskenes menigheter

Publisert: 28/09-2011 av Trond Gran

Tilbud om automatisk varsling når det er nyheter på hjemmesida vår

Vi har en tjeneste som gir deg automatisk beskjed når det legges ut nyheter på vår hjemmeside. Dette gjør vi for å være maksimalt tilgjengelige og åpne. Vi håper at dette er en tjeneste du vil sette pris på, men hvis ikke, så ta kontakt med oss så vi kan slette deg fra lista. Info om dette finner du under "Kontakt oss" og "Nyhetsbrev" på forsiden av hjemmesida vår.

Skulle du lese dette og IKKE få det automatisk, men veldig gjerne vil ha beskjed, så gå inn på "nyhetsbrev" du også.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web