http://fmkirke2.lofotnett.no/images/originale/nyheter/flakstad.jpg

Kirkevalg og demokrati - hvor godt fungerer det i praksis?

Publisert: 20/09-2011 av Arne Tveit

Blant annet etter påtrykk fra Stortingspolitikerne har kirka gjennom et stort demokratiseringsprosjekt, best vist gjennom to kirkevalg, prøvd å gjøre kirka mest mulig demokratisk. I hvor stor grad har vi lyktes? Nå ber vi deg hjelpe oss å bli bedre.

 

Når Stortingspolitikerne ba kirka om å bli mer demokratisk, tok kirka dem virkelig på alvor. I de to siste kirkevalgene har en prøvd ut valgmodeller som skal gi den enkelte velger størst mulig innflytelse over hvem som skal velges til de styrende organene i kirka vår. Sett fra en teoretisk synsvinkel er kirkevalget mer demokratisk enn de politiske valgene. Særlig gjelder dette valget til bispedømmeråd og kirkemøte. Etter to kirkevalg vil noen si at erfaringene viser at de mest demokratiske valgordningene er såpass kompliserte i praksis at det ikke gir den virkningen en hadde ønsket seg.

Hva var fordelene med den valgte modell?
For det første er oppsett av listene demokratisk. Mens en i politikken må være medlem av et politisk parti for å få være med på nominasjonsmøtet hvor valglistene settes opp, kreves det ikke noe partimedlemsskap for å få folk inn på valglisten. Det er nok å være medlem av kirka.

For det andre settes alle på listene likt. Her er det ingen forhåndskumulerte som i de politiske valg, alle stiller likt. Listen settes også opp alfabetisk for å la velgerne ha all makt i hvem som skal komme først og sist.

Hva er så ulempene med modellen?
Ulempen med selve valgmodulen er at den er uvant. Måten å fylle ut stemmesedlene på er annerledes enn i de valgene vi er vant med - det skaper stor usikkerhet for mange.

En annen ulempe med kirkevalget, er at mange av velgerne ikke kjenner godt nok til kandidatene og hva den enkelte står for. En del basisopplysninger om både kandidatene og hva de vil kjempe for har vært tilgjengelig som informasjon. Hva den  enkelte kandidat vil bestemme i alle de små og store sakene som kommer opp i de neste 4 år, og hva vedkommende har gjort gjennom forrige valgperiode dersom det er tale om gjevalg, er det lite mediedekning av, derfor er valget vanskelig. Det å stemme på enkeltkandidater er også langt mer krevende enn det er å stemme på politiske partier. Det er viktig for demokratiet at velgerne vet noe om kandidatene som velges, at valget ikke styres av tilfeldigheter.

I tiden som kommer må kirka nok en gang gjennomdrøfte valgordningen, først og fremst for å finne ut hvordan vi kan sikre et best mulig kirkedemokrati - i praksis. Kanskje skal vi fortsette samme ordning som i dag, kanskje skal vi endre.
 
Vær med på evalueringen
Som et ledd i valg-evalueringen vil vi veldig gjerne ha noen innspill fra velgerne. Vi håper derfor at flest mulig har anledning til å bruke 5 minutter på å svare på en liten undersøkelse. Klikk på denne linken og fyll inn svarene


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web