http://fmkirke2.lofotnett.no/images/originale/Kirkebilder/flakstadkirk.jpg

Det nye menighetsrådet i Flakstad

Publisert: 13/09-2011 av Trond Gran

Menighetsrådet for perioden 2012 - 2015 er:

Erling Sandnes

Vigdis Mørkved

Ragnhild Myklebust

Bergljot Rørtveit

Martha Samuelsen

Berit Dreyer Eriksen

De tre første varamedlemmene er:

Aud Irene Soløy

Renate Aasli

Torhild Nygård

Valgprosenten var imponerende 37,4%


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web