http://fmkirke2.lofotnett.no/images/originale/nyheter/IMG_5906.JPG

Stor valgdeltagelse ved kirkevalget i Flakstad og Moskenes

Publisert: 13/09-2011 av Trond Gran

Imponerende valgdeltagelse ved kirkevalget 12. september

42,4% av Den norske kirkes medlemmer stemte ved kirkevalget i Moskenes. I Flakstad var prosenten 37,4.

 

Begge deler er svært godt, faktisk bedre enn ved sist valg for to år siden.

 

De nye menighetsrådene kommer snart.

Her er noen bilder fra opptellingen i Flakstad.

Opptelling av kirkevalget 1

Konsentrert arbeid med opptellingen

 

Konsentrert arbeid med opptelling 2

.... men man lar seg ikke stresse av lange lister.

 

Ruth Ellinor teller på kirkevalget


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web