http://www.fmkirken.no/images/originale/IMG_8360.JPG

PILEGRIMSVANDRING MED ÅRETS KONFIRMANTER

Publisert: 06/09-2012 av Trond Gran

Onsdag 29. august var det dags for pilegrimsvandring og informasjonsmøte for det neste konfirmantkullet

Som i fjor møttes mange av de som har tenkt å være kirkelige konfirmanter og deres foresatte på Jusneset ved Ramberg for å gå pilegrimsvandringen til Flakstad kirke.

Møte på Jusneset

 

Turen fulgte samme vei som sist, på oversiden av E-10, opp til et utkikspunkt.

Utkikspunkt

For pilegrimmer er dette et viktig punkt. Her kan vi se både utgangspunktet og målet der borte. Og symbolsk sett: De dagene i livet vi er på sånne punkter gir det oss oversikt over det store, og kanskje mot og trøst til å gå videre.

 

Ferden videre gikk ned i de dype daler - slik er også livet - og ut på de åpne slettene.

Går over Skagen

Turen over Skagen brakte oss til kirkegården. Der ble vi minnet om at dette stedet også er den del av livet, at det er noe vi også må forholde oss. Og som pilegrimer ble vi ikke stående på utsiden og se inn, men vi gikk inn på kirkegården og møtte det som er der.

 

på vei til kirken

Men pilegrimmer stopper ikke der. Vi skal forbi kirkegård og grav til målet der fremme, sybolisert med kirka på Flakstad. Der hører pilegrimmen hjemme, der hører konfirmantene hjemme.

Og så var det informasjonsmøte.

 

Tor Vegard på sykkel

Noen hadde dårlig tid og måtte fort tilbake. Og hva er da bedre enn en Off road sykkel av godt gammeldags merke?


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web