http://fmkirke2.lofotnett.no/images/originale/Ansatte/Vi blar i 6-årsboka 2011.JPG

Forbønn og utdeling av bok til 6-åringer

Publisert: 31/08-2011 av Trond Gran

Søndag 21. august var det utdeling av 6-årsbøker til barna i Flakstad

Men alt på torsdagen var det en liten gjeng i kirka for å øve og bli kjent.

 

Blant annet bygde vi en duplokopi av kirka med klosser vi hadde funnet rundt kirka.

 

 

6-åringene studerer altertavla sammen med presten

Vi studerte kirka innvendig, blant annet altertavla.

 

 

Bilde fra utdeling av 6-årsbok

 På søndagen fikk de bøkene og var med og sang "om jeg er liten eller stor".

 

 

Lystenning 6-årsbok 2011

Og de var med under forbønnen og tente lys.

 

Om det ikke var mer enn to som kom på torsdagen, var det 7 som kom på søndagen.

En fin gjeng!

 

 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web