http://www.fmkirken.no/images/originale/Ansatte/anne-lise-1200L.jpg

Ledig stilling som trosopplærer

Publisert: 18/07-2012 av Arne Tveit

Trosopplæringskoordinatoren i Vest-Lofoten, Anne Lise Haakestad, har sagt ja takk til en stilling som folkehelsekoordinator i Vestvågøy kommune. Hun vil tiltre stillingen der i slutten av september.

Menighetene i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes mister en verdifull medarbeider, men er samtidig glade for det verdifulle arbeidet Anne Lise har utført i den perioden hun har vært ansatt. Før 1.juli er alle menighetene ferdige med omfattende planarbeid om hvordan vi med de ressursene vi har til rådighet skal få utviklet en best mulig trosopplæring for våre barn og ungdom.

Nå lyses stillingen ut - se utlysingsteksten under stilling ledig.

www.fmkirken.no

Anne Lise har brukt mye av arbeidstiden sin på å utarbeide et grunnlag for fremtidig arbeid - gjennom avtaler, prosedyrer, metoder og planer. 

Den som nå blir ansatt, håper vi skal få bruke mesteparten av tiden sin i direkte kontakt med barn og ungdom. Samtidig er oppgavene langt flere enn de ansatte makter å få utført alene, så vi er helt avhengige av å få med oss mange frivillige hender og føtter og hoder i arbeidet vårt.  


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web