http://www.fmkirken.no/images/originale/Kopi av IMG_8123.JPG

150 ÅR OG LIKEVEL I FULL AKTIVITET

Publisert: 22/06-2012 av Trond Gran

«Flakstad prestegårds misjonsforening» planlegger stort jubileum til høsten

Prestegården skulle bli et viktig sentrum for de som i 1862 startet opp misjonsforening for Det norske misjonsselskap på Flakstad.

30. september i år skal vi feire at NMS-foreningen på Flakstad har holdt på sammenhengende i 150 år – og er i farta fremdeles!

 Dette er en såpass stor begivenhet at ikke bare vi her lokalt kommer for å markere det, men Generalsekretæren i NMS Jeffrey Huseby vil komme og være med på opplegget, det samme vil Domprost Elin Vangen i Bodø gjøre på vegne av biskopen.

 Vi planlegger et allsidig program lørdag 29. og søndag 30. september som vil inneholde mange spennende elementer.

Det vil bli foredrag om hva misjon er i dag, og hva vi som samfunn kan lære av hvordan misjonen møter andre kulturer med respekt og åpenhet – samtidig som de har et budskap og formidle.

Det vil bli sangkveld i Flakstad kirke med utgangspunkt i Lina Sandell.

Vi skal selvfølgelig få høre fra vår misjonsforenings historie og hvordan de arbeider i dag.

Og det vil selvfølgelig bli en stor festgudstjeneste preget av misjon på søndagen med etterfølgende kirkekaffe i Prestegården.

 Vi har nemlig vært så heldig å få låne Prestegården – stedet som er så knyttet til det meste av misjonsforeningens historie – til å ha kirkekaffe og trekking av det store lotteriet som vil foregå i tiden fram mot jubileet.

Følg derfor med på oppslag og i media om det som skal skje. Nye oppslag og innspill vil komme i tiden fram til jubileet.

 Og skulle du ha spørsmål eller noe du vil vise oss som handler om misjonsforeningens historie, så ta gjerne kontakt med enten Bergljot Rørtvedt tlf. 913 62 769 eller Inger Jusnes tlf. 970 20 135 eller prest Trond 974 23 580.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web