Gravplassarbeider i Moskenes kirkelige fellesård

Publisert: 24/08-2021 av Anne-Britt Hagen Lunde

 

30% stilling som gravplassarbeider i Moskenes kirkelige fellesård

Arbeidsoppgaver:

- Tilrettelegging ved urnenedsettelsr og kistebegravelser, det leies inn gravmaskin til selve graverjobben.

- Grønnfaglig drift og vedlikehold av 4 gravplasser og 2 kirkehager

- Vedlikehold og tilsyn med maskiner og utstyr

- Vedlikeholdsoppgaver ved kirkebyggene og på gravplassene

Kvalifikasjoner:

- Praktiske ferdigheter innen grøntanlegg og vedlikehold

- Disponere egen bil

- Evne til å arbeide selvstending og strukturert

- Utadvendt, positiv og serviseinnstilt

- Fleksibilitet og gode samarbeidsevner

Lønn etter utdanning og praksis etter gjeldende kirkelig tariffavtale, medlemskap i KLP, prøvedtid på 6 måneder.

 

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes innen 20.09.21:

Moskenes kirkelige fellesråd, Reineveien 67, 8390 REINE eller

E-mail: kirkekontor@moskenes.kommune.no

Nærmere opplysninger om stillingen, kan rettes til kirkevergen på tlf. 98017630


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web