STILLING LEDIG SOM KIRKEVERGE I FLAKSTAD

Publisert: 17/04-2019 av Trond Gran

Flakstad kirkelige fellesråd har ledig stilling som daglig leder/kirkeverge. Stillingsstørrelse 50 %.

Stillingsutlysningen er som følger:

Flakstad kirkelige fellesråd har ledig stilling som daglig leder/kirkeverge.

Stillingsstørrelse 50 %. 

Tjenesteområde:  Flakstad sokn hører inn under Lofoten prosti, og Sør-Hålogaland bispedømme. Det er 5 ansatte med til sammen 1,9 årsverk i soknet. I tillegg er enkelte stillingshjemler felles med Moskenes fellesråd.

Soknet har en kirke og to kirkegårder.

Flakstad er en kommune i Lofoten i Nordland og består av Flakstadøya og den nordlige delen av Moskenesøya. Kommunen har ca. 1300 innbyggere. 

Arbeidsoppgaver:  - Daglig leder for kirkelig fellesråd med sekretærfunksjon for menighetsrådet.  - Saksbehandling og forvaltning av økonomi, eiendommer og ansatte. 

Vi søker etter en person som har:  - Høgskoleutdanning eller annen relevant utdanning.  - Kompetanse innen økonomi og administrasjon.  - Innsikt innen offentlig virksomhet/saksbehandling.  - Erfaring med personal og ledelse.  - Kan ta initiativ og har gode samarbeidsevner.  - Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.  - Medlemskap i Den Norske kirke. 

Betingelser:  - Lønn og tilsetting etter avtale. 6 måneders prøvetid.  - Tilsettings- og arbeidsvilkår iht. tariffavtaler og regelverk.  - Medlemskap i KLP.  - Ved tiltredelse må politiattest fremlegges. 

Vi kan tilby en utfordrende stilling med interessante og varierte arbeidsoppgaver.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fellesrådets nestleder, Miriam Berre på mobil: 90094450.

Søknad med CV, referanser og vitnemål sendes innen 10. mai 2019 per mail til miriam_berre@hotmail.com.  
 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd
Moskenes kirkelige fellesråd
  Telefon: 76093145

Moskenes kirkelige fellesård:

Rådhuset, Reineveien 67, 8390 REINE 

epost: kirkekontor@moskenes.kommune.no

telefon 98017630

 

Flakstad kirkelige fellesråd
Org.nr. 877 000 672

Moskenes kirkelige fellesråd
Org.nr. 977 001 005

Poststed:     epost: post@fmkirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web