http://www.fmkirken.no/images/originale/Diverse/bibel 1.png

Hvordan kan bibelen nå si ja til homofilt samliv?

Publisert: 27/01-2018 av Trond Gran

Invitasjon til to foredrag om bibelen og bibelbruk

Tirsdag 30. januar og tirsdag 13. februar vil jeg holde foredrag om bibelen som bok og bruken av den. Foredragene blir i Flakstad kirke kl. 1800 (begge kvelder).

Bakgrunnen er henvendelser fra folk, spesielt i Flakstad, om hvordan det kan ha seg at det som kirka sa var umulig ut fra bibelen for noen år siden, i dag er greit. Og man tenker nå på homofiles og lesbiskes plass i kirka, men for noen år siden var det striden om kvinnelige prester det handlet om.

Hvordan kan man med utgangspunkt i den samme bibelen forandre mening så totalt?

Hvordan kan bibelen i tilfelle være Guds ord - hvis det hele tiden forandrer seg?

Leser kirka hva den selv vil inn i bibeltekstene eller handler det om nye måter å lese de gamle tekstene på?

 

Alt dette og mer ønsker jeg å fortelle om gjennom to foredrag.

Det skulle i utgangspunktet bare vært en samling, men omfanget av det viste seg å være så stort at jeg har måttet dele det i to - for også å få rom til samtale og diskusjon.

Temaet 30.01 er: "Bibelen som bok og dens kilder og utvikling"

Temaet 13.02 er: "Hvilke følger får dette for vår bruk av bibelen?"

Som du ser bygger det andre på det første, så det er nok best å få med seg begge for å få helheten i det.

Jeg har også tenkt at dette kan være utgangspunkt for å kunne danne bibelgrupper oa. som kan jobbe videre med dette, om de ønsker. Og dette kan jo også være aktuelt for eksisterende bibelgrupper å gå på sammen for å finne stoff for videre samtale.

Og vi vil også servere litt kaffe.

Foredragene er åpne for alle og det koster ingenting å komme inn.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web