http://www.fmkirken.no/images/originale/Ansatte/Ray Weber.jpg

Ny organist i Flakstad og moskenes

Publisert: 15/01-2018 av Trond Gran

I november i fjor startet vår nye organist, Ray Weber, opp som organist i Flakstad og Moskenes

Ray Weber ble født i 1965 i Pirna, nær Dresden i det som da var Øst-Tyskland. Men alt da han var 3 år gammel flyttet familien til Forst i Brandenburg, også det DDR.

Ray lærte seg å spille piano gjennom musikkskolen, og ble etter hvert så glad i å spille at han ønsket å utdanne seg til pianolærer, og kanskje kunne undervise ved musikkskolen.

Men han kom ikke inn på Høgskolen, noe som undret en del. Men i DDR var det ofte politiske grunner til at veier åpnet seg og lukket seg.

Men en musikklærer sa til han at orgel kanskje kunne være et interessant instrument. Så selv om familien ikke hadde hatt så mye med kirka å gjøre, prøvde han seg på det. En kantor tok han med og lot han få prøve det store orgelet i Forst, og Ray ble fort veldig fascinert av det mektige instrumentet.

Så dermed ble det 4 år med kantorutdannelse i DDR.

Han fikk jobb i Pritzwalk i Nord-Tyskland og jobbet der i 3 år. Senere, da Muren falt, fikk han seg arbeid Emlshorn i Nord-Vest hvor han var i 8 år, senere 10 år i Bredstedt i Schleswig-Holstein.

Men så i 2011 søkte han og fikk jobb i Ørsta på Sunnmøre. Der var han 1 av 2 kantorer, men hadde bare 60% stilling. Men, mente mange, det skulle nok la seg gjøre å kombinere med annet musikkarbeid.

Men det viste seg ikke å være så lett, så derfor så han seg om etter en større stilling.

Da tiden var moden søkte han på jobb i Kjøllefjord i Finnmark og her hos oss i Flakstad og Moskenes. Og siden han hadde vært en ferietur i Lofoten sommeren 2013, valgte han å si ja til å komme til oss.

Og det ble litt av en start, komme til Reine i slutten av november i det advents- og juletiden starter, mørketid, uten å kjenne noen, uten å kjenne de praktiske rutinene, og uten egen familie.

Men den største overgangen var nok fra Tyskland til Norge. Nå kjenner han jo mye til hvordan vi har det og gjør det i Norge, så selv om det ble arbeidsomt, så har det meste ordnet seg.

Og nå går det jo mot lysere tider.

Vi er veldig glade for å ha fått fast organist på plass, og vi gleder oss til samarbeidet videre framover!

Velkommen, Ray!


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web