http://www.fmkirken.no/images/originale/Utstyr/IMG_3627.JPG

NY KLOKKE I FLAKSTAD KIRKE

Publisert: 19/10-2017 av Trond Gran

Ei lita skipsklokke skal fra nå av markere inngangen til gudstjenestene i Flakstad kirke.

Da vi 2013 arbeidet med nye gudstjenester for Flakstad og Moskenes, vedtok Gudstjenesteutvalget og prøve å få tak i noen små klokker til kirkene. De var først og fremst ment til bruk som avslutning på informasjonsdelen av gudstjenesten, og vi ville ha klokker som kunne brukes av mange, både liten og stor.

Medlem av gudstjenesteutvalget Alf Ivar Samuelsen, tok da kontakt med Bernhard Abrahamsen på Napp, for han visste at han hadde tatt vare på klokka som var ombord på hans båt som het Fredvang. Og han var villig til å gi denne.

Da klokka ikke ble brukt i moderne tid var den blitt påført mange strøk maling. Det ble et vanskelig og møysommelig arbeide å fjerne, men Bernhard klarte det til slutt!

Alf Ivar tok kontakt med et firma i Trondheim og han og kona Martha bekostet inngraveringen på klokka: «Jeg er en seiler på livets hav», og navnet og registreringsnummeret på båten den kommer fra, «Fredvang» nr. N-39-F.

Bernhard lagde også et oppheng i tre som klokka er festet til veggen på.

Da klokka var ferdig ble det sendt søknad til biskopen om å få ta den i bruk, og det fikk vi i brev av 22.04.2016.

Klokka ble hengt opp og første gang tatt i bruk søndag 24.09.2017.

Det har tatt litt tid, men en stor takk til de som har jobbet med dette!


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web