http://www.fmkirken.no/images/originale/Hosttakkefest/Høsttakkefest.jpg

HØSTAKKEFEST PÅ REINE

Publisert: 13/09-2017 av Trond Gran

Nå på søndag er det den tradisjonelle Høsttakkefesten i Reine kirke, med presentasjon av konfirmantene og utdeling av bøker til 1. klasse

Igjen er det tid for Høsttakkefest med presentasjon av konfirmantene i Moskenes. Denne gang skal vi også ha med oss 1. klaasingene som skal få "Min kirkebok 6 år."

Vi tar med oss av "markens grøde" til kirka og bærer det med oss inn i kirka som takk til Skaperen som har gitt oss disse mulighetene. Og det er konfirmantene og 6-åringene som bærer de inn for oss. Vær ute i litt god tid så vi får lagt det fint på plass før vi starter.

Å dele ut bok og be for 1. klassingene er en nyere tradisjon enn 4-årsboka. Men vi ønsker å følge opp det at de er døpt og vil tilhøre kirka, gjennom å invitere de på viktige punkter i livet.

Årets konfirmanter skal også presenteres. Å være konfirmant er som en pilegrimsvandring der vi starter vandringen sammen nå, og avslutter i mai. Derfor tenner de et lys nå og på konfirmasjonsdagen, og derfor ber vi for de.

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe med auksjon av gavene i Albertstua på sykehjemmet. Alt som kommer inn går til støtte til menighetens misjonsprosjekt: Stefanusalliansens arbeid blant barn i Egypt. Gjennom å gi gaver og være med på auksjonen støtter du de svakeste av de svake, og barn som virkelig trenger vår hjelp.

Husk kontanter, selv om vi nå faktisk også har fått Vipps!

Ta gjerne med deg noen ekstra denne søndagen. Dette tror jeg kan bli både fint og viktig


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web