http://www.fmkirken.no/images/originale/Kirkebilder/Kopi av Reine kirke.jpg

GÅR DET NOEN I KIRKENE VÅRE HER VEST?

Publisert: 19/01-2017 av Trond Gran

Noen har den oppfatningen at det bare er en håndfull gamle damer som bruker kirkene våre, og bare på søndagene, men at det ellers er ganske stille. Vel, her er noen tall fra statistikkene våre for 2016. Forbered deg på en overraskelse.

I følge Statistisk Sentralbyrå, SSB, bodde det pr 3. kvartal 1348 innbyggere i Flakstad kommune, og 1057 i Moskenes.

I følge våre tall var 1013 av disse medlemmer av Den norske kirke (Dnk) i Flakstad, og 802 i Moskenes. Det utgjør 75% av innbyggerne i Flakstad og 76% i Moskenes. Dette er en god del lavere enn i Nordland forøvrig, men skylles muligens en stor gruppe medlemmer av Guds Menighet i Flakstad og Jehovas Vitner i Moskenes. I tillegg er det en god del innbyggere med utenlandsk bakgrunn som derfor ikke er medlem hos oss.

Kommer disse medlemmene til kirke?

I 2016 var det 1750 deltagere på 27 vanlige gudstjenester i Flakstad. Dvs et gjennomsnitt på 65 pr. gudstjeneste.

I Moskenes var det 1870 deltagere på 28 vanlige gudstjenester, altså et snitt på 67 pr gudstjeneste.

Og i dette er ikke medregnet konserter eller begravelser, konfirmantundervisning eller annen aktivitet: Kun vanlige gudstjenester.

Overrasket?

Kirkene brukes jo tradisjonelt i tillegg til begravelser, vielser, konfirmasjon, dåp og slikt.

I 2016 var det 15 begravelser i Flakstad og 11 i Moskenes. De aller fleste som dør blir begravet fra en av kirkene våre. Og folk er flinke til å følge sine døde.

Det var 16 konfirmanter i Flakstad og 8 i Moskenes. De aller fleste i hvert årskull velger å være kirkelige konfirmanter, og det meste av undervisningen og annet opplegg knyttet til konfirmasjon gjennomføres i eller i tilknytning til kirkene.

Det var 7 vielser i Flakstad og 2 i Moskenes i fjor. Også det godt besøkte hendelser.

Det ble døpt 9 barn i Flakstad, mens det i følge SSB var født 12 pr 3. kvartal. I Moskenes døpte vi også 9, mens det ble født 4. (Siden vi døper flere enn det som blir født, sier det noe om at folk kommer hjem for å ha dåp, og at det her er lekkasje i mange retninger. Men uansett døper nå mange barna sine her hos oss.)

Nattverd er jo for mange det klareste uttrykket for det å tilhøre den kristne tro. I Flakstad i fjor var det 349 nattverdgjester17 gudstjenester der det var nattverd, mens i Moskenes var det 351 deltagere19 gudstjenester med nattverd. (Her må det nevnes at det også har vært gudstjenester på sykehjemmene med nattverd, og de er også talt med her.)

Kirkene brukes jo også til konserter i ulik form. Noen ganger er de nesten som gudstjenester å regne, andre ganger leies de ut til mere allmene konserter. Nå er nok trykket på dette større på Vestvågøy enn hos oss, fordi LINK er mer aktive der, og vi merker jo godt at Jürg og Brita har flyttet.

Likevel var det 9 konserter med 976 deltagere i Moskeneskirkene, kanskje flest i Reine, og det var 9 konserter i Flakstad kirke med en oppslutning på 370.

I tillegg kan det nevnes at det var åpen kirke i 44 dager i Flakstad dette året, med egen guide mye av tiden, Flakstad hadde til sammen 58 frivillige medarbeidere i sving, med stort og smått - her var tallet i Moskenes 30, og det ble samlet inn penger til forskjellige formål i mye av dette. (Her er ikke tallene klare ennå.)

Hvis vi ser dette i forhold til årene som har gått, så ligger dette i nærheten av det normale, selv om vi altså har mistet Brita og Jürg for noe tid siden, og at vi ikke har diakon lenger.

Derfor tror jeg det ikke er å ta for hardt i si at kirkene våre i Flakstad og Moskenes er de best besøkte kulturbyggene vi har her vest, nesten uansett hvordan vi ser på det.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web