http://www.fmkirken.no/images/originale/Ansatte/IMG_1054.JPG

JORUNN HAR SLUTTET I FLAKSTAD OG MOSKENES

Publisert: 02/11-2016 av Trond Gran

Som de fleste nå vet er ikke Jorunn lenger diakon eller prest i Flakstad og Moskenes. Og det må vi markere!

Jorunn jobber nå som prestevikar på Vestvågøy, nærmere bestemt i Borge menighet.

Etter mange år i forskjellige stillinger i Flakstad og Moskenes har hun altså flyttet seg østover, men bare jobbmessig, for hun bor fremdeles her hos oss, i Sund.

Jorunn Tetli Larsen som hun formelt sett heter, kom som lærer til Sørvågen skole i 1990. Men som det kirkemenneske hun jo var, søkte hun og fikk den halve stillingen som Menighetssekretær i Moskenes i 1995.

Og da den nye Kirkeloven kom i 1997, ble hun ansatt som Kirkeverge i halv stilling i Moskenes.

I 2002 ble hun utfordret til å bli diakon i Flakstad og Moskenes, og den utfordringen tok hun. Samtidig gikk hun inn i en videreutdannelse ved Praktisk kirkelig utdanningssenter i Tromsø for å bli diakon. I 2004 var hun ferdig og ble vigslet.

Prestemangel og stadige vikarer er et kjent fenomen i Lofoten. Jorunn var med å løste noe av det ved å vikariere som prest i Flakstad og Moskenes fra 2007 til 2009 da nåværende sokneprest kom.

Men i 2015/16 var hun igjen prest i Flakstad og Moskenes da Trond vikarierte et år i Stamsund. Og da han var tilbake i høst, fikk hun jobb som vikar i Borge siden Frode prest er i Finnmark. I tillegg til å være prest skal hun også studere. Målet er Master i teologi, for dermed kanskje å kunne bli ordinert til prest.

Det er med andre ord en svært sentral skikkelse i Flakstad og Moskenes menigheter og i kommunene våre som nå ikke jobber hos oss lenger.

I tillegg til arbeidsinnsatsen som hun har lagt ned, har Jorunn både i kraft av sine stillinger og sin personlighet betydd mye for mange gjennom alle disse årene. Hun har stilt opp i mange sammenhenger, både frivillig og langt ut over det jobben krever, for å hjelpe mennesker som trengte det. Det er ikke alltid det var så synlig og offentlig det hun gjorde, men svært mange har fått hjelp og omsorg i det stille på måter som har vært svært viktig i livene deres.

Det er sånn det er med kirkens diakonale tjeneste. Den har en karakter som gjør at den ikke synes så godt i det store, men er med på å lindre og hele i det lille og det stille. Og dermed bygge nedenfra og innenfra

Her har Jorunn vært en avgjørende kraft i alle disse årene.

Derfor er det mange som synes det er vemodig at hun ikke jobber hos oss lenger, men livet går videre for henne også.

Siden hun har sine oppgaver som prest i Borge, har det ikke vært lett å finne dager å ta skikkelig farvel med henne. Men ut fra eget ønske skal vi gjøre det under gudstjenesten i

Moskenes kirke søndag 6. november kl. 1700, og i

Flakstad kirke søndag 20. november kl. 1100.

Kom gjerne og delta i det.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web