http://www.fmkirken.no/images/originale/Hosttakkefest/2016/IMG_2764.JPG

UNG GUDSTJENESTE I FLAKSTAD

Publisert: 28/10-2016 av Trond Gran

Nå på søndag KL. 1200!!! er det Ung gudstjeneste ved konfirmantene i Flakstad kirke

Også i år har konfirmantene i Flakstad og Moskenes øvd inn og forberedt Ung Gudstjeneste. Dette er en del av konfirmantopplegget der de i stedet for å lære om hva en gudstjeneste er gjennom undervisning alene, lærer hva det er gjennom å lage den selv.

Konfirmantene skal lese tekster, de har skrevet bønner og fremfører de, de aktualiserer prekenteksten gjennom et "skuespill", og en gruppe fungerer som kirkeverter og kirketjenere.

Opplegget ble laget på torsdag med god hjelp av Unge Medarbeidere og de ansatte.

Så velkommen til en vanlig gudstjeneste på en litt uvanlig måte.

Og husk å stille klokka så du kommer når vi begynner...!


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web