http://www.fmkirken.no/images/originale/Reine kirke 2_1.jpg

JUBILEUM FOR REINE KIRKE

Publisert: 18/10-2016 av Trond Gran

Søndag 16. oktober feiret vi jubilanten med gudstjeneste og kirkekaffe. Her er noen glimt fra det.

Gudstjenesten startet med en prossjon med barn fra 4. og 5. klasse ved Sørvågen skole. De hadde nemlig laget et prosjekt om Reine kirke i KRLE-timene, og nå skulle de være med og presentere det.

Mange hadde møtte opp for å få med seg denne historiske dagen, hele 88 personer var vi da vi startet.

 

Men først var det vanlig gudstjeneste med preken ved prost Kristine og det hele.

 

 

Etter prekenen var det kunngjøringer med intervju med Reine kirkes Grand Old Man, Aksel Andersen.

Han har hatt ulike roller i og rundt kirka, blant annet 35 år som kirketjener, men også i Menighetsråd og som aktiv kirkegjenger gjennom mange år. Og at kirka var blitt 125 år synes han ikke var så voldsomt. Den var jo bare 35 år eldre enn han selv!

Aksel fortalte litt om sitt virke og sitt forhold til kirka, og levert en sterk utfordring til kommune og menighet om å sørge for at kirka kunne leve videre som før, tross økonomisk trange tider.

 

Så var det den unge gardes tur.

Fire av 4.- 5.-klassingene kom fram og fortalte om arbeidet med de syv plakatene som nå henger i kirka. Det er tegninger av kirka før og nå, litt om symbolene i kirka, kirka som kirkeskip, om hva kirka brukes til i sorg og glede, og noe om hvordan det var på Reine i den tiden kirka ble planlagt og bygd. Plakatene vil bli hengende framover slik at alle som kommer innom kan få se.

 

Så ble Moskenessangen framført,

 

før ordføreren kom med en hilsen, en blomst og en bok.

 

Under ofringen som denne dagen gikk til Reine kirke, spilte organist Elena Zemskova Grieg på det flotte flygelet.

 

Etter nattverd og velsignelsen gikk sokneprest og prost først ut, og menigheten fulgte på, opp til kirkekaffen i Albertstua på sykehjemmet.

 

Der var et stort kakebord gjort klart.

 

Det ble også loddsalg til inntekt for kirka, og mange hadde gitt fine gevinster.

 

Kakebordet fristet mange,

og praten gikk livlig blant de frammøtte, både ung, voksen og gammel.

 

Både under gudstjenesten og kirkekaffen hadde vi med oss Solveig Nilsen og Ann Kristin Windstad som sammen med organisten sang og spilte salmer og sanger som løftet det hele til et verdig jubileum, og ga feiringen en dybde og et vidsyn som satte mange ting på plass.

 

Så var det tid for flere hilsner, både fra biskopen via prosten, og fra enkeltpersoner.

 

Det hele ble ledet med stø hånd av menighetsrådets leder Kjellaug Flakstad Bunes.

 

Her som de fleste steder, er det en gjeng som jobber i bakgrunnen men som er avgjørende for at ting skal gå rundt, her ved deler av kjøkkengjengen.

 

En stor takk til alle som kom, som stilte opp, som deltok og som viste at Reine kirke har en sentral plass i bygda, i folks hjerter, og i Moskens kommunes bevissthet. Et godt bygg fordi det er imprignert med sorg og glede gjennom 125 år, for Guds ansikt.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web