http://www.fmkirken.no/images/originale/Kirkebilder/Kopi av Reine kirke.jpg

REINE KIRKE 125 ÅR!

Publisert: 11/10-2016 av Trond Gran

I år er det 125 år siden Reine kirke ble vigslet, så da må det feires!

9. januar 1891 ble Reine kapell tillatt brukt til kirkelig formål ved en regjeringsresolusjon. Innvielsen fant sted 8. februar samme år av biskop Johannes Nilsson Skaar sammen med prestene i Lofoten.

Det ble bestemt at det skulle være 4 ordinære gudstjenester i året, men det har nok også vært holdt noen lekmannsgudstjenester i tillegg, og selvfølgelig begraveler. (Kilde: Heftet Reine kirke 1991-1991, utgitt av Reine menighetsråd 1991)

Mye har forandret seg siden da. Og på søndag skal vi feire jubilanten!

Det blir en vanlig gudstjeneste med nattverd. Vi får besøk av vår nye prost Kristine Sandmæl som skal preke, det blir ekstra musikk ved Solveig Nilsen, Ann Kristin Windstad og organist Elene Zemskova. Sistnevnte skal også spille et par stykker på flygelet.

Mellomtrinnet på Sørvågen skole har vært med i forberedelsene. De var på kirkebesøk tideligere i høst, og har laget plakater om det de så og har funnet ut, og skal fortelle oss litt om kirka før og nå - sett fra sitt perspektiv. Og så skal et par jenter synge.

Aksle Andersen skal fortelle om hva kirka på Reine har betydd for lokalsamfunnet, og så får vi en hilsen fra Ordføreren.

Etter gudstjenesten blir det jubileumskirkekaffe i Albertstua, tilknyttet sykehjemmet. Der blir det også taler og underholdning - i tillegg til gode kaker.

Hjertelig velkommen til jubileum!


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web