http://www.fmkirken.no/images/originale/nyheter/Flakstad MHR 2011.JPG

Det nye menighetsrådet i Flakstad

Publisert: 14/10-2011 av Trond Gran

Torsdag 13. oktober var det konstituerende møte i Flakstad menighetsråd.

Torsdag 13. oktober var det konstituerende møte i Flakstad menighetsråd. Menighetrådet besår av følgende medlemmer:

Erling Sigurd Sandnes, Vigdis Mørkved, Ragnhild Myklebust, Bergljot Rørtveit, Martha Jorund Annie Samuelsen, Berit Dreyer Eriksen og Sokneprest Trond Gran.

Vara er: Aud Irene Soløy, Renate Magda Aasli og Torild Kristiansen Nygård 

Vigdis Mørkved ble valgt til leder, Erling Sandnes til nestleder. (Var ikke tilstede da bildet ble tatt)


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web