Sang i sommernatten

Publisert: 19/06-2014 av Brita Falch Leutert

Sang i midtsommernatten
Etter at bålglørne har ebbet ut og rømmergrøten er fortært er det mulig å dra til Flakstad kirke for å oppleve sanger i midtsommernatten. 

Der har Ramberg blandakor og sokneprest Trond Gran satt sammen et program viet St.Hansaften. Koret skal bla fremføre en motett av Mozart som er skrevet til døperen Johannes og denne dagen. Korets damer med Anna Mørkved som solist skal også fremføre en liten del av Mendelssohns “Mittsommernattsdrøm” Med tekst av Haldis Moren Vesaas. Denne dagen snur sola og det betyr at det er nøyaktig et halvt år til jul! Dette og tradisjonene rundt midtsommernatten vil sokneprest Trond Gran fortelle mer om. De som finner veien til Flakstad kirke denne St.Hansaften skal også få være med å istemme noen av våre kjære sommersalmer. Det blir kollekt ved utgangen til dekning av utgifter.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web