Grunnlovsjubileet med Terje Vigen

Publisert: 11/05-2014 av Brita Falch Leutert


I anledning grunnlovsjubileet kan man igjen få oppleve henrik Ibsens berømte epos „Terje Vigen“ i Flakstad kirke 14. mai kl. 19.00


 I 2003 satte Brita falch Leutert musikk til dette Dikterverket for bratsj og orgel med urfremførelse samme år. Denne gangen får vi igjen oppleve Sveinungs Skårset uttrykksfulle verbale tolkning av diktet  fleste kan de første strofene av. Også denne gangen kan man høre Lilian Dijkema på bratsj og Brita Falch Leutert på orgel.
Terje Vigen handler om årene før 1814 mens napoleonskrigen herjet europa og den engelske blokkaden resulterte i hungersnød i Norge. For å få et nærmere innblikk i situasjonen diktet beskriver, vil Alf Ivar Samuelsen holde en historisk innledning.
.
Det blir fri entré men mulighet for å gi kollet ved utgangen til dekning av utgifter.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web