http://www.fmkirken.no/images/originale/Kirkebilder/Moskenes_kirke.jpg

Ta vare på Moskenes kirke!

Publisert: 08/05-2014 av Trond Gran

En gruppe personer i Moskenes har tatt initiativ til å få satt i gang med nødvendig vedlikehold av Moskenes kirke - på dugnad!

Mange har kommentert at Moskenes kirke ikke ser helt god ut på utsiden.Den trenger maling, takrennene trenger stell, trær og gjerder rundt kirka virker ikke å være helt i form, og hvordan står det nå til med taket?

Innvendig synes de fleste at det ser bra ut - bortsett fra en lekasje og noe med vinduene. Men så var det utvendig da.

Flere har spurt om hva Menighetsrådet som jo eier kirka, har tenkt å gjøre. Men de kan bare si som sant er at de er helt avhengige av de kommunale bevlilgningene over kirkebudsjettet som etter Kirkeloven skal dekke vedlikeholdsutgiftene. Og alle vet jo hvordan den kommunale økonomien er.

Derfor tok en lokal gruppe bestående av Julie Holmen, Are og Ingjerd Martinsen, Nora P Larsen, Øyvind Arntzen og Anne Britt Schiøtz initiativ til en befaring på kirka.

De fant ut at det ikke stod så galt til som fryktet, men at noe likevel må gjøres fort.

De lagde en befaringsrapport og kontaktet de rette kirkelige og vernetekniske myndighetene om sine funn. Der tilbød de seg å organisere dugnad når en viss sum var samlet inn for å kunne kjøpe inn maling og annet som trengs.

Alle er selvfølgelig positive til et slikt initiativ, og nå er det gått ut et flygeblad til alle i Moskenes kommune om saken.

Dette kan du se her.

Det er tydelig at dugnadsånden lever godt i Moskenes. Både bedehuset på Å og fiskarheimen på Sørvågen har nytt godt av dette. Og da Reine kirke stod i fare for å bli stengt pga manglende bevilgninger til fyring, strømmet det inn penger.

Og nå er det altså Moskenes kirke sin tur.

Det kan passe fint, for kirka slik den står nå er fra 1821, dvs at den feirer 200 år om 7 år. Tenk så flott om vi kunne ha en nyoppusset kirke og omgivelsene rundt til da!

Vil du være med, så kontakt Anne Britt Schiøtz (tlf 91313786) eller Nora Larsen (tlf 41461988)

Økonomiske bidrag kan overføres til "Vedlikehold av Moskenes kirke" konto 3000.30.60086

En stor takk til initiativtagerne, og velkommen til dugnad!


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web