http://www.fmkirken.no/images/originale/Gt.perm 1..jpg

Arbeidet med ny liturgi i Flakstad og Moskenes

Publisert: 08/04-2014 av Trond Gran

Arbeidet med ny liturgi har nå kommet så langt at vi begynner å se enden på det.

 

Som sikkert mange husker skal alle menigheter i landet utarbeide ny liturgi til bruk under de forskjellige gudstjenestene.

I februar i fjor kom det felles gudstjenesteutvalget for Flakstad og Moskenes i gang med arbeidet etter å ha blitt oppnevnt av de to menighetsrådene.

Målet var å komme fram til en liturgi der vi bytter ut de tingene vi ikke synes fungerer, men beholder det som er bra. "Man reparerer ikke en bil som fungerer".

Så ønsket vi å lege et forslag til ny liturgi - som så ble prøvd ut en stund, og så komme med endringer før vi sender det hele via menighetsråd og menighetsmøter til biskopen for endelig godkjenning.

Etter å ha prøvd den nye en stund var vi rimelig fornøyd, men vi merket fort at en del ikke fungerte. Blant annet ble det mye opp og ned, og noen av bønnene fungerte ikke helt bra.

Derfor justerte vi litt på det hele og la til noen vesentlige endringer, slik at vi nå har endt opp med følgende forslag til liturgi. (Klikk på linken for å få opp liturgien i eget vindu)

Dette er nå den liturgien dere vil finne i kirkene våre og som vi kommer til å bruke i tiden framover.

Følgende endringer er viktige for dere å legge merke til:

  • Menigheten sitter under preludiet hvis det ikke er prosesjon, men står under første salme.
  • På pkt 6 Bønnerop/Kyrie har vi nå tatt med den nye melodien som vi har hentet fra den Nord-Samiske liturgien
  • Vi reiser oss og står under pkt 7 Lovsang/Gloria.
  • Under pkt 17 Forbønn for kirken og verden har vi utarbeidet en ny standardbønn som er kortere enn de vi har brukt før, men som henvender seg i tre ledd til Gud Faderen, Jesus Kristus og Den hellige Ånd - med mulighet til spesielle bønner knyttet til hver avde. Som forbønnsvar har kantor Brita skrevet et nytt menighetssvar. Vi kan også bruke andre forbønner, f.eks, salmer eller annet når det er naturlig.
  • Både under forbønnen og under nattverd bruker vi nå den nyeste oversettelsen av Fader Vår, den som nå starter med Vår Far i himmelen. Grunnen til at vi har skiftet er at dette kommer til å være standardutgaven av Herrens Bønn i årene framover. Og da er det bare et tidsspørsmål før den blir den normale over alt. Vi leser den når det ikke er nattverd og synger den hvis det er nattverd.
  • Nytt er det også at vi knytter  ofringen/innsamling av menighetens takkoffer og nattverden tettere sammen. Vi gir av vår overflod og Gud gir oss av sine gaver. Det markerer vi ved at vi synger salme før nattverd mens vi samler inn pengene rundt alteret. Vi er litt spent på hvordan det vil fungere - folk må jo da ta med seg salmeboka mens de går. Men vi får prøve og se.
  • Nattverden er stort sett som før, bortsett fra at presten gjør og sier noe litt annerledes enn før. Innholdet er det samme, men vektleggingen litt annerledes. Klarer du å høre/se forskjellen? Et tips: Se på måten presten snur og vender seg. Selv om melodiene er de gode gamle, synger vi nå "Du Guds lam som bærer verdens synder", ikke bar som før. En liten med vesentlig forskjell som innebærer mye teologi. Spør hvis du er interessert.
  • Legg også merke til at det er kommet inn en kort fredshilsen etter Fader Vår.
  • Avslutningen av gudstjenesten er som før.

Vi ønsker også å ta i bruk et nytt prosesjonskors, laget av Tor Vegard Mørkved. Vi har fått ett allerede som vi har med oss rundt, men vi ser for oss å få ett til hver kirke.

I tillegg er det sånn at man kan bruke en liten klokke til å ringe de tre slagene til å begynne med i gudstjenesten. Her har vi fått tak i gamle skipsklokker som kan brukes, men de må godkjennes av biskopen før vi kan ta de i bruk.

Vi har fått lov til å vente med å sende inn endelig søknad om ny liturgi til høsten 2014. Derfor skal vi nå bruke tiden fram til da med å sjekke ut hvordan dette fungerer. Har du synspunkter på dette så ta kontakt med noen av oss som jobber i kirka eller som er i menighetsrådene.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web