http://www.fmkirken.no/images/originale/Kirkebilder/flakstadkirk.jpg

Flakstad kirke som valgkirke i 1814

Publisert: 19/02-2014 av Hilde Henriksen

Da det skulle velges utsendinger til Eidsvoll i 1814 ble kirkene brukt som valglokale. Flakstad kirke var en av de.

Vi feirer i år at det er 200 år siden Norge fikk sin Grunnlov. Det var mye dramatikk sørpå rundt det som skjedde, men også her hos oss var folk med.

Her kan du finne en link til Riksarkivets side om dette: http://arkivverket.no/arkivverket/Tema/Historisk-tidshjul/1814

16 februar 1814 samlet stormennene seg på Eidsvoll og bestemte at det skulle kalles inn til en Riksforsamling som skulle vedta grunnlov og velge konge for Norge. Og allerede 25.februar skulle det være bededagsgudstjenester i kirkene der valgmenn fra de ulike prestegjeld skulle velges.

Nå kom aldri beskjeden om dette kom fram til Nord Norge, det var vinter, dårlig vær og umulig å få dette budskapet frem på så kort tid.

 I Nord Norge ble derfor valgmenn valgt mye senere og dermed også representantene… så i Riksforsamlingen var det ingen fra vår landsdel i maidagene 1814.

Mer om dette kan du finne ved å følge denne linken: http://www.arkivverket.no/arkivverket/Tema/1814/Nord-Norge-avskaaret-fra-Eidsvoll

Men det ble holdt valg og bededagsgudstjeneste også her hos oss. I Lofoten er det nå bare to kirker igjen som ble brukt som valglokale, Flakstad og Hol.

12. mai 1814 ble valget gjennomført i Flakstad, og fullmakt sendt Christian Fredrik. En kopi av denne vil bli hengt opp i våpenhuset i Flakstad kirke, og et bilde av det ser du her:

kirken

Her skriver sognepresten i Flakstad J. S. Westervaldt at det er avholdt edsavleggelse i Flakstad kirke under bededagsgudstjenesten den 12. mai 1814. Fullmkten er undertegnet av bl.a. Skolemester og Kirkesanger Peder Hagen, Lensmann i Flakstad og Moskenes Torsten Iversen og andre.

På grunn av dette har Riksantikvaren sendt oss en plakett som sier at første runde av valgene til riksforsamlingen i 1814 er gjennom ført.

Valg

Avduking av denne plaketten vil foregå etter gudstjenesten i Flakstad ved Ordføreren den 23.02.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web