http://fmkirke2.lofotnett.no/images/originale/Kirkebilder/Moskenes_kirke.jpg

Det nye menighetsrådet i Moskenes

Publisert: 13/09-2011 av Trond Gran

Her er det nye menighetsrådet i Moskenes, valgt i går

Det var en imponerende valgdeltagelse i Moskenes på kirkevalget i går. Hele 42,4% av Den norske kirkens medlemmer stemte!

Her er resultatet:

Anne Jorid Gjertsen, Reine

Åshild Margrethe Bakken, Reine – ny

Nora Larsen, Sørvågen – tidl kommunens repr.

Oddbjørg Moen Møller, Reine – ny

Edith Schjølberg, Å

Anne Margrethe Edvardsen, Sørvågen

Jeanette Johnsen, Reine – ny

Mildrid Olsen, Reine – tidl vara

 

Vara:

 

Mona Paulsen, Reine

Laila Jusnes, Reine

Sigrunn Ganga Larsen, Sørvågen

Anne Brit Schjølberg, Reine

Merethe Barstrand Hanssen, Sørvågen


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web