http://www.fmkirken.no/images/originale/Diverse/flakstad-kirkegard.jpg

Dialogmøte om gravferdstjenesten

Publisert: 03/06-2013 av Arne Tveit

Tirsdag 11.juni kl. 18-20 inviterer de kirkelige fellesrådene i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan til dialogmøte om gravferdstjenesten i de 4 kommunene. Møtet avholdes på Lofoten turistsenter på Alstad. Alle menigheter, tros- og livssynssamfunn som har medlemmer i en av kommunene har fått invitasjon til møtet. De som ikke har fått noen skriftlig invitasjon er også hjertelig velkommen.

Gravferdsforvaltningen er noe fellesrådene gjør på vegne av alle innbyggerne i kommunene. I et samfunn der stadig flere livssyn er representert, er det viktig å ha god dialog, slik at gravferdene kan gjøres med respekt for den avdødes livssyn. Den nye gravferdsloven pålegger derfor fellesrådene en gang i året å arrangere et dialogmøte. Vi har sendt ut invitasjon til nærmere 70 tros- og livssynssamfunn, alle fordi de har minst en representant som bor i kommunene våre. 

”Den som har forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen, innbyr minst en gang i året de tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, til et møte for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas. Møtet kan avholdes som et felles møte for flere kommuner.” (gravferdslovens §23)

På møtet den 11.juni vil kirkevergene i kommunene vil gi orientering om ulike tema, samtidig som dette er en god mulighet for å gi innspill og informasjon til gravferdsmyndighetene på skikker som er viktige for de enkelte tros- og livssynssamfunn at blir tatt vare på.

Agenda for møtet:

1)      Kort presentasjon av gravferdsforvaltningen og organiseringen av
         gravferd i de ulike kommunene.

2)      Kort presentasjon av gravferdsloven, forskriftene og lokale vedtekter

3)      Kort presentasjon av endringene fra den gamle til den nye gravferdsloven

4)      Gjeldende planer for kirkegårdene i de enkelte kommunene

5)      Livssynsfleksible seremonirom

6)      Spørsmål og samtale omkring behov og fremtidsutvikling

7)      Eventuelt

 

Møtet er gratis, men vi vil gjerne vite hvor mange som kommer, og ber derfor om en påmelding innen 9.juni til kirkevergen i Vestvågøy 

tel: 760 56250
epost: kirkeverge@vestvagoy.kirken.no

eller på følgende link: påmelding


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web