http://www.fmkirken.no/images/originale/Kirkebilder/Reinekrk.jpg

Reine kirke stenges 1. oktober

Publisert: 22/04-2013 av Anne-Britt Hagen Lunde

På grunn av dårlig økonomi blir Reine kirke stengt i perioden 01.10.13 - 01.04.14

Moskenes kirkelige fellesråd har i møte den 17.april 2013 vedtatt at Reine kirke stenges for all aktivitet i perioden 1.oktober 2013 til 1.april 2014.

Bakgrunnen for vedtaket er at Moskenes kommune pga sin økonomiske situasjon bare har bevilget et tilskudd på 1,0 mill til kirkelig fellesråd i 2013, en reduksjon på kr. 100.000 fra 2012, og reduksjon på kr. 200.000 fra 2011.

 

Siden det er høyere utgifter med oppvarming i Reine kirke enn i Moskenes kirke, har fellesrådet valgt å stenge Reine kirke i vinterhalvåret. Denne stengingen betyr at alle gudstjenester og kirkelige handlinger flyttes til Moskenes kirke.

 

For å spare utgifter til oppvarming legges alle begravelser så langt mulig, til fredager i uken det er gudstjeneste på søndagen.

 

Moskenes kirkelige fellesråd vil fortsette arbeidet med å finne løsninger for å opprettholde aktivitetsnivået i menigheten.

 

Reine,den 19.april 2013

Anne-Britt Hagen Lunde

Kirkeverge


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web