Kirkevalg 2023 - Nominasjon

Publisert: 30/01-2023 av Lisbeth Eriksen

Arbeidet er i gang i Flakstad og Moskenes med nominering til kirkevalget høsten 2023.

- Tar du utfordringen?

- Ønsker du å gjøre en forskjell?

- Kirka i Flakstad og Moskenes trenger deg!

 

I et menighetsråd kan du…

  1. bruke dine talenter
  2. få nye relasjoner i nærmiljøet
  3. jobbe sammen med andre – for andre, i alle aldre
  4. bidra til et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
  5. dele og diskutere dine standpunkt med andre
  6. være med på å formidle kristen tro
  7. legge til rette for at kirken blir en viktig kulturarena
  8. bidra til at kirken er åpen for alle
  9. gjøre lokalmiljøet ditt bedre
  10. bli bedre kjent med deg selv og andre
Kontakt kirkekontoret i Flakstad på kirkekontor@flakstad.kommune.no eller kirkekontoret i Moskenes på kirkekontor@moskenes.kommune.no evt. ring 924 35 809 hvis du er interessert!


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web