Publisert: 14/09-2023 av Lisbeth Eriksen

Valgresultat kirkevalget 2023 - menighetsråd i Flakstad og Moskenes

Valgresultatet for menighetsrådsvalget i Flakstad og Moskenes er klart. Takk til alle som har stemt, og takk til kandidatene som har tatt på seg vervet for perioden 2023-2027!


Publisert: 28/08-2023 av Lisbeth Eriksen
Valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet - informasjon
Det er to valg: - valg til menighetsrådene i hhv...
Publisert: 08/08-2023 av Lisbeth Eriksen
Forhåndsstemming kirkevalget 2023 i Lofoten prosti
Her er din mulighet til å påvirke fremtidens kirke. Hva...
Publisert: 11/04-2023 av Lisbeth Eriksen
Kirkevalg 2023 - Nominasjonslister
Det sittende menighetsrådet har gjennom sin...
Publisert: 16/03-2023 av Lisbeth Eriksen
Menighetens årsmøte 2022 - Flakstad og Moskenes
Flakstad kirkelige fellesråd inviterer til menighetens...
Publisert: 30/01-2023 av Lisbeth Eriksen
Kirkevalg 2023 - Nominasjon
Arbeidet er i gang i Flakstad og Moskenes med nominering til...
Publisert: 03/01-2023 av Lisbeth Eriksen
Godt nytt år!
Alt godt for 2023 ønskes alle små og store i Flakstad...
Publisert: 21/12-2022 av Lisbeth Eriksen
Julens gudstjenester i Flakstad og Moskenes
På vegne av Flakstad og Moskenes menigheter ønskes...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web