Publisert: 18/12-2023 av Lisbeth Eriksen

Menighetsrådet i Moskenes 2023-2027 konstituert

Gratulerer Ingjerd Martinsen som leder og Margrete Tennes som nestleder!
Publisert: 02/11-2023 av Lisbeth Eriksen
Menighetsrådet i Flakstad 2023-2027 konstituert
Gratulerer Irene Sandnes som leder og Siv K. Nygård som...
Valgresultatet for menighetsrådsvalget i Flakstad og Moskenes...
Publisert: 28/08-2023 av Lisbeth Eriksen
Valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet - informasjon
Det er to valg: - valg til menighetsrådene i hhv...
Publisert: 08/08-2023 av Lisbeth Eriksen
Forhåndsstemming kirkevalget 2023 i Lofoten prosti
Her er din mulighet til å påvirke fremtidens kirke. Hva...
Publisert: 11/04-2023 av Lisbeth Eriksen
Kirkevalg 2023 - Nominasjonslister
Det sittende menighetsrådet har gjennom sin...
Publisert: 16/03-2023 av Lisbeth Eriksen
Menighetens årsmøte 2022 - Flakstad og Moskenes
Flakstad kirkelige fellesråd inviterer til menighetens...
Publisert: 30/01-2023 av Lisbeth Eriksen
Kirkevalg 2023 - Nominasjon
Arbeidet er i gang i Flakstad og Moskenes med nominering til...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web