Oppdatering på gudstjenester i Flakstad og Moskenes menigheter i forhold til Corona-situasjonen

Publisert: 30/04-2020 av Doina Kvalvik

Flakstad kirke er nå gjenåpnet med de restriksjoner som til enhver tid gjelder. Følg med på plakater på varehus og ved kirken, eller digitalt på "Kirka i Flakstad".

Gudstjenestene 10. og 17. mai er ikke avlyst, bare ikke tilgjengelige for menigheten på samme måte som før. De er digitalisert: Vi planlegger noen profesjonelle opptak av gudstjenester fremover.

Det er Facebook som blir brukt som portal for publisering av opptak fra gudstjenester, samt siste nyheter.

Så hjertelig velkommen på Flakstad og Moskenes kirkers facebook-sider for å se og høre gudstjenester, 10.mai fra Flakstad kirke kl. 11.00 og 17. mai fra Moskenes kirke kl. 11.00. Facebook-sidene heter hhv. Kirka i Flakstad og Kirka i Moskenes. Forsangere på gudstjenestene blir Ann Kristin Windstad og Kirsten Pedersen. 

Vi ses!


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web