http://www.fmkirken.no/images/originale/Bedehusene/IMG_1813.JPG

Gudstjeneste på Å bedehus

Publisert: 10/03-2015 av Trond Gran

Nok en gang var vi så heldige at vi fikk ha gudstjeneste på bedehuset på Å

Tredje søndag i faste, søndag 8. mars var det gudstjeneste på bedehuset på Å.

Vi hadde flyttet en av de vanlige gudstjenestene i Moskenes kirke til bedehuset, slik vi har gjort noen ganger de siste årene.

Også i år kom det en del som er tilknyttet menigheten og bedehuset.

Å 2015

 

Å 2015 2

 

Dette var en vanlig gudstjeneste med nattverd ved Spr Trond Gran og organistvikar Magne Andreassen.

Å bedehus nattverd

 

Etter gudstjenesten var det som vanlig kirkekaffe ved Å bedehusforening.

Å bedehus Kirkekaffe

 

Takk for at vi fikk komme til dere igjen!


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web