http://www.fmkirken.no/images/originale/Ansatte/IMG_5980.JPG

konsert for flere tangentinstrumenter

Publisert: 07/01-2015 av Brita Falch Leutert

Årets første orgelkonsert i Flakstad kirke onsdag 14. januar kl 19.00  er viet musikk knyttet opp til åpenbaringstiden, dvs. tiden etter Helligetrekongersdag (13. dags jul) som også markerer slutten på juletiden. 

I likhet med forrige konsert i desember blir det også denne gangen musikk for orgel og klaver i kombinasjon. I tillegg skal det fremføres en liten orgelkonsert av Joseph Haydn der solostemmen blir spilt på orgelpositivet forran i kirken mens orkesterstemmene spilles på kirkens hovedorgel.
Konserten begynner med Duruflés monumentale verk “Veni creatur” mens den muntre og letttrødde cecilamarsjen for to orgel avslutter konserten.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web