http://www.fmkirken.no/images/originale/nyheter/trosoppleringsplan-moskenes-s_1.JPG

Planer for trosopplæring i menighetene

Publisert: 27/07-2012 av Arne Tveit

For menighetsrådene i Lofoten ble en viktig milepæl nådd denne sommeren, når planene for trosopplæring i de ulike menighetene kunne fullføres og sendes inn til biskopen for godkjenning. 

Menighetsrådene i Flakstad og Moskenes sendte inn sine planer i slutten av juni. Da har de jobbet med dem siden 2009, mest intenst det siste året. 

Bakgrunnen for arbeidet som er gjort, er at kristendomsfaget er tatt ut av skoleverket. Dermed må kirken på en helt annen måte enn før ta et helhetlig ansvar for å lære opp de døpte barna. Som kirke må vi legge til rette for at barn og unge skal kunne fastholde sin dåp og utvikle sitt forhold til troen og den kirken de er en del av. På samme måte som nyfødte må lære livet å kjenne, må de lære å kjenne den troen de er døpte til. 

Trond Gran

Stortinget vedtok trosopplæringsreformen i 2003. De første årene foregikk det ulike forsøks- og utviklingsprosjekt. Fra 2009 har alle menighetene i Lofoten vært involvert i reformen. Menighetsrådene har lagt ned et stort og viktig arbeid med å se på hvordan vi, med de ressursene vi har lokalt, på en best mulig måte kan lage en god trosopplæring for våre barn og unge. 

fmkirken.no

Som for mange andre områder i samfunnet er behovene og ønskene om hva vi skal få gjort langt større enn resrusrsene vi i dag har kan rekke over - så her gjelder det å ikke skru forventningene for høyt opp, men bygge stein på stein samtidig som en involverer kirkemedlemmene. Det er ikke de ansatte alene, men hele kirken som sammen har ansvaret for at barna våre skal få et godt møte med kirka og med troen på Jesus.  

fmkirken.no

Planene er ikke godkjent hos biskopen enda, men den foreløpige responsen fra mottakerne er at både menighetene og trosopplæringskoordinator Anne Lise Haakestad som har hatt ansvar for fremdriften har lagt ned et veldig godt og grundig arbeid.

De to planene som er innsendt kan lastes ned og leses ved å klikke på linkene under: 

Trosopplæringsplan for Flakstad 

Trosopplæringsplan for Moskenes

 

 

 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd
Moskenes kirkelige fellesråd
  Telefon: 76093145

Moskenes kirkelige fellesård:

Rådhuset, Reineveien 67, 8390 REINE 

epost: kirkekontor@moskenes.kommune.no

telefon 98017630

 

Flakstad kirkelige fellesråd
Org.nr. 877 000 672

Moskenes kirkelige fellesråd
Org.nr. 977 001 005

Poststed:     epost: post@fmkirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web