ALT GODT FOR 2022!

Publisert: 03/01-2022 av Lisbeth Eriksen

Nytt år er her; takk for det gamle med ønske om alt godt for 2022!

Detaljer rundt arrangementer og konserter i kirkene i Flakstad og Moskenes vil bli annonsert på informasjonstavler rundt om. Husk også å følge oss på "Kirka i Flakstad" og "Kirka i Moskenes" på Facebook for siste nytt, bilder og aktiviteter.

For kirkene i Flakstad og Moskenes gjelder som tidligere at vi følger til enhver tid gjeldende smittevernsregler for Den norske kirke og helsemyndighetenes råd og anbefalinger.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web