http://www.fmkirken.no/images/originale/naade_flyktninger_baat3_1.jpg

Velkommen til feiring av Reformasjonen!

Publisert: 23/10-2017 av Trond Gran

29. oktober kl 12:00 markerer Lofoten prosti 500-årsjubileet for Reformasjonen.

På hjemmesiden til kirka i  Vestvågøy skriver sokneprest Eimund:

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther skrev sine 95 teser mot avlatshandelen. Hendelsen utløste den rekken av begivenheter som vi kaller reformasjonen. Dette ønsker menighetene i Lofoten å markere med en fellesgudstjeneste i Buksnes kirke. Selve Reformasjonsdagen er 31. oktober, men vi legger den til nærmeste søndag: 29. oktober kl 12:00.

Dette blir en festgudstjeneste der mange ansatte og frivillige er involvert. Buksnes kirkekor, Buksnes vokalensemble og en trombonekvintett fra Borge Brass band vil bidra musikalsk under ledelse av Andrey Pirozhkov. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i gamle gymsal på Buksnes skole. På bordene står kaker fra hele Lofoten.

Vi gleder oss til den denne dagen og håper så mange som mulig fra hele Lofoten vil være med å feire denne viktige dagen i vår kirke.

Velkommen!

Lenker:

Den norske kirkes nettside om reformasjonsjubileet: https://kirken.no/nb-NO/reformasjon-2017

Det Lutherske Verdensforbunds nettside om jubileet: https://2017.lutheranworld.org/

Om illustrasjonsbildet over: Under overskriften «Frigjort ved Guds nåde» vil Den norske kirke og den lutherske kirkefamilie løfte fram den gode kjernen i arven etter Luther.

 


 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web